با سفر والی ولایت سرپل و هیئت همراه شان در ولسوالی سانچارک ۲پروژهٔ شبکهٔ آب رسانی افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.

سرپل، آژانس باختر ۱۱ حمل ۱۴۰۱ هـ ش قبل از ظهر امروز پنجشنبه، محمدیعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل در حالی که مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ، داملا جمعه حقیار رئیس احیا و انکشاف دهات با جمعی از انجنیران ایشان را همراهی میکرد طی سفر رسمي وارد ولسوالی سانچارک گردید. درین سفر والی […]

سرپل، آژانس باختر ۱۱ حمل ۱۴۰۱ هـ ش
قبل از ظهر امروز پنجشنبه، محمدیعقوب عبدالرحمن اکه والی ولایت سرپل در حالی که مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ، داملا جمعه حقیار رئیس احیا و انکشاف دهات با جمعی از انجنیران ایشان را همراهی میکرد طی سفر رسمي وارد ولسوالی سانچارک گردید.

درین سفر والی سرپل و هیئت هراه شان با مسؤولان ولسوالی، قوماندانی امنیه، شاروالی و با جمعی از اهالی و نماینده‌گان مردم ولسوالی سانچارک دیدار و ملاقات نمودند.
هدف از این سفر رهبری مقام ولایت سرپل استماع مشکلات و چالش های مردم و افتتاح پروژه های شبکهٔ آب رسانی که از طرف ریاست احیأ و انکشاف دهات سرپل درین ولسوالی آمادهٔ بهره‌برداری بود؛ عنوان شده است.

والی سرپل و هيئت هراه شان بعد از تدویر جلسه با مسؤولین و نماینده‌گان و استماع چالشها و مشکلات ولسوالی دو پروژهٔ شبکهٔ آب رسانی را به هزینهٔ ۴۲۹۵۲۲۲ چهار میلیون و دوصد و نود و پنچ هزار و دو صد و بیست دو افغانی در قریهٔ شهر کهنه و ده مردهٔ آن ولسوالی با حضورداشت انجنیران و مسؤولین محلی با قطع نوار رسماً افتتاح نمود.

قابل ذکر است که پروژه های مذکور هریک به عمق ۹۰ و ۹۶ متر حفاری، ذخیرهٔ آهن کانکریتی به حجم ۲۰ متر مکعب، دارای دیوار احاطوی برای سولرها، هر کدام ۱۸ و ۱۲ تخته سولر، پمپ سولری ۲.۲ و ۱.۴ کیلو وات اعمار گردیده است که ۷۸۱ فامیل از آب آشامیدنی صحی مستفید میشود.

والی سرپل، رئیس اطلاعات و فرهنگ و رئیس احیا و انکشاف دهات و دیگر مسؤولین طی سخنان‌شان در مورد فعالیت و کارکرد های مسوؤولین ا.ا. افغانستان برای بازسازی پروژه های انکشافی مسؤولیت و خدمات مسؤولین صحبت نموده؛ از مردم خواستند که برای حفظ و مراقبت آن کوشا باشند.