باشنده گان ولسوالی های لولاش ( کوهستان) و بندر فاریاب با فاجعه ی بشری روبرو اند

  برفباری های شدید طی هفته های اخیر، راه های مواصلاتی ولسوالی لولاش ( کوهستان) وبندر  را مسدود نموده و باشنده گان آن ولسوالی ها را به مشکلات جدی و فاجعه ی بشری مواجه ساخته است، که باید هرچه عاجل از سوی مسئولین اما ر ت اسلا می، دفاتر و موسسات ملی و بین المللی […]

 

برفباری های شدید طی هفته های اخیر، راه های مواصلاتی ولسوالی لولاش ( کوهستان) وبندر  را مسدود نموده و باشنده گان آن ولسوالی ها را به مشکلات جدی و فاجعه ی بشری مواجه ساخته است، که باید هرچه عاجل از سوی مسئولین اما ر ت اسلا می، دفاتر و موسسات ملی و بین المللی به این مشکل بشری رسیده گی های لازم و عاجل صورت گیرد.

 

به منظور بیرون رفت از این فاجعه ی بشری، تعدادی از علما، محاسن سفیدان و بزرگان قوم به مرکز ولسوالی لولاش حضور به هم رسانیده، و با اشتراک داملا محمد هاشم «خورشید» قوماندان امنیه، مولوی نورمحمد «متوکل» قوماندان کندک، داملا زبیر رئیس ارکان کندک و تعدادی از مسئولین ملکی و نظامی، قبل از ظهر امروز سه شنبه ۱۹ دلو مشترکاً جلسه ی اضطراری تشکیل نمودند.

 

جلسه با تلاوت آیاتِ چند از کلام الله مجید توسط یک تن از اشتراک کننده گان آغاز گردید، بعداً تنی چند از حاضرین بالنوبه مشکلات مردم را از ناحیه مسدود بودنِ راه های مواصلاتی مطرح کرده، از مقامات مسئول تقاضا نمودند تا هر چه عاجل به این مشکل اجتماعی رسیده گی لازم صورت گیرد.

 

صحبت کننده گان از کمبود مواد غذایی و بالا بودن نرخ مواد مورد ضرورتِ اولیه ابراز نگرانی نموده، همچنان از بروز قحطی طی هفته های آینده و به میان آمدن بحران بشری در آن ولسوالی هشدار دادند.

 

آنها از مسوولین حکومت مرکزی، موسسات و دفاتر کمک رسانِ ملی و بین المللی تقاضا نمودند که هر چه عاجل به دستگیری اهالی این ولسوالی دور افتاده بشتابند، در غیر آن مردم از فرط سردی هوا و گرسنگی تلف خواهند شد.

 

گفته میشود، راه های مواصلاتی ولسوالی بندر، که همجوار با ولسوالی لولاش می باشد، همچنان به نسبت برفباری های اخیر مسدود گردیده و باشنده کان آن ولسوالی نیز با مشکلات مشابه مواجه شده اند، و از مسئولین امار ت اسلا می افغانستان و سایر موسسات کمک رسان خواستار کمک و همکاری در بیرون رفت از این مشکل بشری هستند.

 

این در حالی است که بتاریخ ۲۶ جدی سال روان ۴ تن که اعضای یک خانواده در مسیر راه این ولسوالی به اثر برف باری و طوفانِ شدید زیر آوار برف گیر مانده و جان باختند، که تا هنوز هیچ اثری از آنها بدست نیامده است.