بازدید و نظارت مسؤولین ریاست امرالمعروف و النهی عن المنکر و کمیسیون سمع و شکایات ولایت سرپل از ادارات این ولا

. #سرپل آژانس باختر ۱۵ حوت ۱۴۰۰ هـ ش مولوی مسعود حنفی رئیس امرالمعروف و النهی عن المنکر به آژانس اطلاعاتی باختر می گوید: ریاست امرالمعروف و مسؤول کمیسیون سمع و شکایات این ولایت طی هفتهٔ گذشته با رؤسا و کارمندان ریاست های زراعت، اطلاعات و فرهنگ، حوزهٔ فرعی دریا، شاروالی، احصائیه، حوادث، اقتصاد، مهاجرین، […]

.

#سرپل
آژانس باختر ۱۵ حوت ۱۴۰۰ هـ ش

مولوی مسعود حنفی رئیس امرالمعروف و النهی عن المنکر به آژانس اطلاعاتی باختر می گوید:
ریاست امرالمعروف و مسؤول کمیسیون سمع و شکایات این ولایت طی هفتهٔ گذشته با رؤسا و کارمندان ریاست های زراعت، اطلاعات و فرهنگ، حوزهٔ فرعی دریا، شاروالی، احصائیه، حوادث، اقتصاد، مهاجرین، مخابرات، هلال احمر، تحصیلات عالی و عدلیه دیدار نمودند.

درین دیدار پیرامون اهداف ایجاد و تشکیل وزارت امرالمعروف و نهی عن المنکر و ریاست های آن به ولایات صحبت نموده، اضافه کردند: اهداف و پالیسی این ریاست نظارت و تطبیق اوامر و قوانین آموزه های اسلامی می باشد. بناءً جهت نظارت از کارمندان و پرسونل ادارات دولتی بخاطر دعوت آنان برای عمل کردن به تمام قوانین این وزارت تشریف ميآورند.

وی از عموم کارمندان ادارات این ولا تقاضا نمودند که سر و صورت خویش را مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عیار نمایند. همچنان اضافه نمودند که اصلاح عالم و زعیم مردم در ادارات؛ اصلاح جامعه است.

مسؤول امرالمعروف در ادامه پابند بودن برای ادای نمازهای پنج گانه همراه با جماعت و دیگر مسایل دینی تأکید داشتند که از رؤسا و کارمندان ادارات خواستند که به صفت زعیم همین ملت به فرامین الله ج عمل نموده و دیگران را نیز دعوت نمایند.

وی همچنان اضافه می کند: پیرامون احیای سنت نبوی و اخلاق محمدی صلی الله علیه وسلم، دقت و متعهد بودن با نظام ا.ا.ا افغانستان صحبت و بحث هایی داشتند که از طرف کارمندان ادارات فوق مورد تأیید قرار گرفتند. و آنها تعهد نمودند که رفتار و کردار خویش را مطابق احکام شریعت غرای محمدی صلی الله علیه وسلم عیار نموده و در برخورد با مراجعین به نیکی رفتار خواهند کرد. و تا حد توان در خدمت مردم و جامعهٔ خواهند بود.