بازدید والی هرات از ولسوالی پشتون زرغون و دیدار با متنفذین، بزرگان و جوانان این ولسوالی

هرات شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار والی ولایت هرات با بزرگان، متنفذین و جوانان ولسوالی پشتون زرغون دیدار و وضعیت ولسوالی را مورد بررسی قرار داد. شیخ اسلام جار همچنان از زحمات شبانه روزی ولسوال، رئیس امنیت، قوماندان امنیه و مجاهدین زحمتکش این ولسوالی قدر دانی نمود. مردم ولسوالی پشتون زرغون از تلاش […]

هرات

شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار والی ولایت هرات با بزرگان، متنفذین و جوانان ولسوالی پشتون زرغون دیدار و وضعیت ولسوالی را مورد بررسی قرار داد.
شیخ اسلام جار همچنان از زحمات شبانه روزی ولسوال، رئیس امنیت، قوماندان امنیه و مجاهدین زحمتکش این ولسوالی قدر دانی نمود.
مردم ولسوالی پشتون زرغون از تلاش های مسئولین ولسوالی و زحمات مقام ولایت هرات در راستای تامین امنیت شهروندان و خدمات رسانی درست به مردم شهر و ولسوالی های ولایت هرات نیز قدر دانی نمودند.
باشنده های ولسوالی پشتون زرغون از والی هرات خواستند که زمینه کار به جوانان را مساعد سازند.
والی ولایت هرات برای جوانان وعده سپرد که قرار است پروژه نفت در ولسوالی غوریان و دیگر پروژه های عام المنفعه آغاز گردد و زمینه کار برای هزار ها جوان مساعد می گردد.
مولانا اسلام جار در اخیر از همکاری مردم ولسوالی با دولت قدر دانی نمود.