بازدید هیئت تفتیش و نظارت مقام ولایت از ریاست زراعت و مالداری

امروز سه شنبه هیئت تفتیش و نظارت مقام ولایت غزنی تحت رهبری معاون مقام  ولایت مولوی صاحب سید محمد حنیف (عباده) آغا از ریاست زراعت و مالداری بازدید کردند که مجلس با آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردیده و ثانیا معاون زراعت مولوی صاحب محمد فائز غزنوی کارمندان ریاست زراعت و مالداری را […]

امروز سه شنبه هیئت تفتیش و نظارت مقام ولایت غزنی تحت رهبری معاون مقام  ولایت مولوی صاحب سید محمد حنیف (عباده) آغا از ریاست زراعت و مالداری بازدید کردند که مجلس با آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردیده و ثانیا معاون زراعت مولوی صاحب محمد فائز غزنوی کارمندان ریاست زراعت و مالداری را معرفی کردند.

و سپس معاون صاحب ولایت کارکرد بخش های مختلف ریاست زراعت را طی سه ماه گذشته به بررسی گرفته از کارکرد ها و فعالیت ها به دیده قدر نگریسته و کارمندان این ریاست را حمایت نموده و باعث تشویق و ترغیب بیشتر کارمندان در عرضه خدمات به مردم گردیدند. و در اخیر  از  پلان های سه ماه آینده بخش های مختلف ریاست زراعت جویائی معلومات گردیدند

 

۱۴۴۳/۱۰/۲۸

۱۴۰۰/۱۰/۲۸