بازدید مقام های محلی امارت اسلامی ولایت سرپل از جریان کار ساخت فاز دوم جاده های حلقوی داخل شهری.

  الیوم دوم حمل ۱۴۰۱ه ش برابر است به ۱۹ شعبان ۱۴۴۳ ق، داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت سرپل، قاری عبدالوکیل معاذ اطهر شاروال شهر سرپل، حاجی صاحب علی خان مدیر املاک ریاست شاروالی و با حضور هیئات محترم از انجینیران ادارات ذیربط از کار و فعالیت های ایجاد و ساخت فاز دوم […]

 

الیوم دوم حمل ۱۴۰۱ه ش برابر است به ۱۹ شعبان ۱۴۴۳ ق، داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت سرپل، قاری عبدالوکیل معاذ اطهر شاروال شهر سرپل، حاجی صاحب علی خان مدیر املاک ریاست شاروالی و با حضور هیئات محترم از انجینیران ادارات ذیربط از کار و فعالیت های ایجاد و ساخت فاز دوم سرک حلقوی داخل شهری بازدید به عمل آوردند..
این در حالی است که؛ حکومت وقت گذشته در طول ۱۵ الی ۲۰ سال گذشته نتوانستند قناعت شهروندان شهر سرپل را نسبت به ساخت و ایجاد زیر بناهای شهری باستانی انبیر زمین(سرپل) افزونی نمایند، دولت امارت اسلامی و حکومت محلی این ولایت – توانستند در وقت کم؛ که بیشتراز ۷ ماه نمیشود، حمایت و قناعت شهروندان را بدست آورده و تطبیق ماستر پلان شهر را آغاز نموده اند.