بازدید مسئولین لوای اول فاریاب ازکندکهای ولسوالیهای المار، قیصار وچهلگزی  ولایت فاریاب. 

    امروز یکشنبه بتاریخ  ۱۴۴۳/۷/۱۸ محترم مولوی منصور( جاوید) قومندان لوای اول وداملا عتیق الله (اسامه )ریس ارکان لوای فاریاب ازکندک هفتم المار وکندک دوم قیصار وازتولی چهلگزی وبامسئولین کندک ها ملاقات به عمل آوردند. وتشریف آوری مهمانان و مسئولین را خیر مقدم وخوش آمدید گفتند. و جلسه  که درهمین مناسبت دایر شده بود […]

 

 

امروز یکشنبه بتاریخ  ۱۴۴۳/۷/۱۸

محترم مولوی منصور( جاوید) قومندان لوای اول وداملا عتیق الله (اسامه )ریس ارکان لوای فاریاب ازکندک هفتم المار وکندک دوم قیصار وازتولی چهلگزی وبامسئولین کندک ها ملاقات به عمل آوردند.

وتشریف آوری مهمانان و مسئولین را خیر مقدم وخوش آمدید گفتند.

و جلسه  که درهمین مناسبت دایر شده بود درآن محترم مولوی منصور (جاوید) قومندان لوای اول فاریاب سخنرانی نموده مجاهدین را از اوضاع فعلی آگاه ساخته ومجاهدین راتشویق وترغیب نموده گفت: شما اردوی کشورهستید وشما اصل سرمایه کشورهستید، وشما فاتح سرزمین افغانستان هستید،

وکوشش بکنید درچوکات امورات نظامی وملکی  خودرا آماده نموده به درس وتعلیمات نظامی و عقیدتی  زیاد سعی وتلاش نمائید.

 

وهمچنان قوماندان لوا برای مجاهدین اطمینان کامل داد معاش ۳ ماهه به زودی ان شاءالله اجراء خواهد شد.

 

ودراخیر ازسوی مسئولین لوای فاریاب برای هرمجاهدمبلغ یکهزار ۱۰۰۰  افغانی بطور کمک  وتحفه اعطاگردید.