بازدید شاروال هرات و هئیت همراه‌اش از ساحه پارک و سرک عمومی مسجد جامع محقق کابلی جبرئیل مربوط ناحیه سیزدهم.

دوشنبه ۱۸ دلو ۱۴۰۰ آژانس اطلاعاتی باختر هرات حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات و هئیت همراه اش با حضور داشت وکلای گذر، روسای شوراهای انکشافی، رئیس شورای علمای جبرئیل، متنفذین و شماری از باشندگان محل ضمن بازدید از ساحه پارک وسرک عمومی مسجد جامع محقق کابلی جبرئیل واقع ناحیه سیزدهم شهر، مشکلات آنان را […]

دوشنبه ۱۸ دلو ۱۴۰۰ آژانس اطلاعاتی باختر هرات

حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات و هئیت همراه اش با حضور داشت وکلای گذر، روسای شوراهای انکشافی، رئیس شورای علمای جبرئیل، متنفذین و شماری از باشندگان محل ضمن بازدید از ساحه پارک وسرک عمومی مسجد جامع محقق کابلی جبرئیل واقع ناحیه سیزدهم شهر، مشکلات آنان را استماع نمود.

در این نشست ابتدا، محمد مطهری رئیس شورای علمای جبرئیل و قاری مظفری از متنفذین محل، ضمن تشکر از بازدید شاروال هرات و هئیت همراه‌اش، در قسمت غرس نهال در پارک جبرئیل و آسفالت سرک عمومی مسجد جامع محقق کابلی خواهان توجه و رسیدگی شدند.

حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات با حضور داشت باشندگان محل، خدمات رسانی شفاف و صادقانه را از اهداف هئیت رهبری اداره شاروالی دانسته و در قسمت غرس نهال و آسفالت سرک عمومی مسجد محقق کابلی مطابق اصول و طرزالعمل های این اداره وعده رسیدگی داد.