بازداشت ۶۸ تن در پیوند به جرایم مختلف در یک ماه گذشته

هرات مجاهدین و نیروهای امنیتی قوماندانی امنیه ولایت هرات در یک ماه گذشته با اجرای چندین عملیات های جداگانه ۶۸ تن در پیوند به جرایم جرمی مختلف از قبیل: قتل، سرقت وسایط، موبایل ها و اموال مسکونی، اختطاف و لادرکی، کشف و خنثی سازی ماین، تجاوز جنسی و زنا، اختلاس، مواد مخدر، مشروبات الکلی و […]

هرات

مجاهدین و نیروهای امنیتی قوماندانی امنیه ولایت هرات در یک ماه گذشته با اجرای چندین عملیات های جداگانه ۶۸ تن در پیوند به جرایم جرمی مختلف از قبیل: قتل، سرقت وسایط، موبایل ها و اموال مسکونی، اختطاف و لادرکی، کشف و خنثی سازی ماین، تجاوز جنسی و زنا، اختلاس، مواد مخدر، مشروبات الکلی و دیگر موارد از نقاط مختلف شهر و ولسوالی ها بازداشت نمودند.
از نزد افراد بازداشت مقداری سلاح، وسایط مسروقه، مبایل های مسروقه، مواد مخدر و ‌مشروبات الکلی بدست آمده و دوسیه های افراد مذکور از طرف مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این قوماندانی تهیه و ترتیب شده محول ارگان های عدلی و قضایی گردیده است.
قابل ذکر است که جرایم جرمی به اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی امارت اسلامی در این ولایت نسبت به ماه های قبل کاهش یافته است.