بازداشت ۳۰ تن طی یک ماه گذشته در پیوند به تولید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط نیروهای امنیتی ولایت هرات

دوشنبه،۱۸ دلو ۱۴۰۰ مطابق به ۶ رحب المرجب ۱۴۴۳ بازداشت ۳۰ تن طی یک ماه گذشته در پیوند به تولید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط نیروهای امنیتی ولایت هرات پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات، طی یک ماه گذاشته با اجرایی چندین عملیات های جداگانه ۳۰ تن را […]

دوشنبه،۱۸ دلو ۱۴۰۰ مطابق به ۶ رحب المرجب ۱۴۴۳

بازداشت ۳۰ تن طی یک ماه گذشته در پیوند به تولید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط نیروهای امنیتی ولایت هرات

پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات، طی یک ماه گذاشته با اجرایی چندین عملیات های جداگانه ۳۰ تن را در پیوند به فروش و تولید مشروبات الکلی و مواد مخدر از نقاط مختلف شهر و ولسوالی های این ولایت بازداشت نمودند.

از نزد افراد یاد شده حدود ۱۰۰ کیلو گرام  مواد مخدر نوع”چرس،تریاک،پودر شیشه،مشروبات الکلی و تابلیت های نشه آور بدست آماده، و افراد مذکور تحت نظارت نیروهای امارت اسلامی قرار دارند.