بازداشت ۱ تن در پیوند به سرقت های مسلحانه از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

هرات پرسونل آمریت امنیت قوماندانی امنیه ولایت هرات ۱ فرد را که دست به سرقت های مسلحانه وسایط و اموال همشهریان این ولایت می زد، طی عملیات کشفی بطور بالفعل از مربوطات ناحیه دوازدهم شاروالی بازداشت نمودند. از نزد فرد بازداشت شده یک میل “تفنگچه کمری” بدست آمده و فرد مذکور تحت نظارت نیروهای امنیتی […]

هرات

پرسونل آمریت امنیت قوماندانی امنیه ولایت هرات ۱ فرد را که دست به سرقت های مسلحانه وسایط و اموال همشهریان این ولایت می زد، طی عملیات کشفی بطور بالفعل از مربوطات ناحیه دوازدهم شاروالی بازداشت نمودند.
از نزد فرد بازداشت شده یک میل “تفنگچه کمری” بدست آمده و فرد مذکور تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد.