بازداشت یک فرد در پیوند به سرقت سایط نقلیه از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

هرات پرسونل آمریت امنیت قوماندانی امنیه ولایت هرات یک فرد را در پیوند به سرقت یک عراده موترسایکل و یک‌عراده سه چرخه مربوط به باشندگان این ولایت بطور بالفعل از مربوطات ناحیه پانزدهم بازداشت نمودند. از نزد فرد یاد شده یک عراده موترسایکل مسروقه، و یک عراده سه چرخه مسروقه بدست آمده و اکنون تحت […]

هرات

پرسونل آمریت امنیت قوماندانی امنیه ولایت هرات یک فرد را در پیوند به سرقت یک عراده موترسایکل و یک‌عراده سه چرخه مربوط به باشندگان این ولایت بطور بالفعل از مربوطات ناحیه پانزدهم بازداشت نمودند.
از نزد فرد یاد شده یک عراده موترسایکل مسروقه، و یک عراده سه چرخه مسروقه بدست آمده و اکنون تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد.