بازداشت یک فرد در پیوند به حمل و نگهداری سلاح غیرقانونی از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

هرات پرسونل آمریت سمت هفدهم امنیتی قوماندانی امنیه ولایت هرات یک تن را در پیوند به حمل و نگهداری سلاح غیرقانونی، و فروش مشروبات الکلی از مربوطات ولسوالی گذره شناسایی و سپس بازداشت نمودند. از نزد فرد بازداشت شده یک میل تفنگچه “کمری” و یک میل تفنگچه قلمی دو بشکه کشمیش تخمیر شده بدست آمده […]

هرات

پرسونل آمریت سمت هفدهم امنیتی قوماندانی امنیه ولایت هرات یک تن را در پیوند به حمل و نگهداری سلاح غیرقانونی، و فروش مشروبات الکلی از مربوطات ولسوالی گذره شناسایی و سپس بازداشت نمودند.
از نزد فرد بازداشت شده یک میل تفنگچه “کمری” و یک میل تفنگچه قلمی دو بشکه کشمیش تخمیر شده بدست آمده و فرد مذکور فعلا تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد.