بازداشت سه تن متهم به جبهی مقامت در ولایت غور

  مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۴۴۳ ه ق از اثری سعی وتلاش مجاهدین قوماندانی امنیه لعل وسرجنگل باتشریک مساعی پرسونل استخباراتی در نتیجه راه اندازی یک عملیات سه تن متهم به  جبهی مقامت بازداشت شدند درین عملیات۱ میل راکت، ۱ میل پیکا، ۳ میل کلاشنکوف، یک دانه نارنجک انداز و۲میل تفنگچه همرا با تجهیزات زیاد بدست […]

 

مورخ ۲۵/ ۹/ ۱۴۴۳ ه ق

از اثری سعی وتلاش مجاهدین قوماندانی امنیه لعل وسرجنگل باتشریک مساعی پرسونل استخباراتی در نتیجه راه اندازی یک عملیات سه تن متهم به  جبهی مقامت بازداشت شدند

درین عملیات۱ میل راکت، ۱ میل پیکا، ۳ میل کلاشنکوف، یک دانه نارنجک انداز و۲میل تفنگچه همرا با تجهیزات زیاد بدست آمده

گفتنی است که سرگروپ شان بنام دوستم ولد بومام از قریه موش خورده ودونفرآن بنام های ابراهیم ولدعرضی حسین باشنده قریه نوروبا ومحمدولد شیرحسن از قریه تلخک ولسوالی لعل وسرجنگل میباشند

مذکورین دست به سرقت های مسلحانه هم میزدند ودر اخیر به طوراعلنی اعلان جبهی مقامت نمودند وامروز بعد از درگیری به نیروهای اا قواماندانی امنیه لعل وسرجنگل تسلیم شدند الحمدالله به مجاهدین کدام اسیب نرسید صرف  دست یک مجاهد بسیار زخم اندک برداشته است

جهت برسی تحقیقات جریان دارد.