بادغیس ولایت مرکز قلعه نو دچاکرانو په سیمه کې یو موټر دلاري اوښتی له امله یې دوه تنه زخمیان شوي:

    نن غرمه ۱۲:۱۵ دبادغیس مرکزقلعه نو مربوط دچاکرانو په سیمه کې یو سرچه ډوله موټر دلاري اوښتي او کندي ته ولیدلی چې دامله یې دوه تنه زخمیان شوې. دموټر چپکیدلو له امله دموټروان بي احتیاطي ښودل سوی. ۱۴۴۳/۹/۶

 

 

نن غرمه ۱۲:۱۵ دبادغیس مرکزقلعه نو مربوط دچاکرانو په سیمه کې یو سرچه ډوله موټر دلاري اوښتي او کندي ته ولیدلی چې دامله یې دوه تنه زخمیان شوې.
دموټر چپکیدلو له امله دموټروان بي احتیاطي ښودل سوی.

۱۴۴۳/۹/۶