بادغیس سنګ آتش  خپل منځي شخړه کې یوګوډاګی عسکر ژوبل شوی

تیره ورځ دبادغیس ولایت  د  سنګ آتش ولسوالۍ مرکزته څیرمه دګوډاګي دښمن  ترمابین شخړه شوي چې پکې یوتن ګوډاګی عسکر ژوبل شوی 2021/4/12

تیره ورځ دبادغیس ولایت  د  سنګ آتش ولسوالۍ مرکزته څیرمه دګوډاګي دښمن  ترمابین شخړه شوي چې پکې یوتن ګوډاګی عسکر ژوبل شوی

2021/4/12