بادغیس:دیدار رئیس اطلاعات وفرهنگ با مسوول یونیسف.

در این دیدار که به منظور راه اندازی کورس های آموزشی هنری برای نو جوانان با هماهنگی بین هر دو اداره در دفتر کار رئیس یونیسف برگذار گردید مفتی مولوی بازمحمد سروری رئیس اطلاعات وفرهنگ نوجوانان را آینده سازان کشور عنوان نموده و از دفتر یونیسف خواست تا در قسمت تدویر برنامه های آموزش هنر […]

در این دیدار که به منظور راه اندازی کورس های آموزشی هنری برای نو جوانان با هماهنگی بین هر دو اداره در دفتر کار رئیس یونیسف برگذار گردید مفتی مولوی بازمحمد سروری رئیس اطلاعات وفرهنگ نوجوانان را آینده سازان کشور عنوان نموده و از دفتر یونیسف خواست تا در قسمت تدویر برنامه های آموزش هنر خطاطی، کمپیوتر و زبان انگلیسی این اداره را همکاری مالی نماید.
سپس داکتر خالد مسئول دفتر یونیسف ضمن تائید گفته های رئیس اطلاعات و فرهنگ وعده ی هرنوع همکاری را در زمینه سپردند.