امروز ملا احمد شاه دین دوست والی ولایت غور به ولسوالی شهرک حضور بهم رسانیده و با مردم آن دیار دیدار نمود.

  والی ولایت غور با هیئت همراه شان بعد از دیدار از پنج ولسوالی غرب فیروزکوه امروز را در کنار مردم ولسوالی شهرک قرار گرفت، از نزدیک با مسئولین و مردم عزیز آن ولسوالی دیدار نموده و پیرامون نیازمندیها، پیشنهادات و چالش های شان جهت جستجوی راه حل های مناسب با آنان گفتگو و تبادل […]

 

والی ولایت غور با هیئت همراه شان بعد از دیدار از پنج ولسوالی غرب فیروزکوه امروز را در کنار مردم ولسوالی شهرک قرار گرفت، از نزدیک با مسئولین و مردم عزیز آن ولسوالی دیدار نموده و پیرامون نیازمندیها، پیشنهادات و چالش های شان جهت جستجوی راه حل های مناسب با آنان گفتگو و تبادل نظر کرد.
ابتداء مسئولین دولتی، بزرگان، علمای کرام، مجاهدین و جوانان از تشریف آوری والی ولایت غور با استقبال گرم، قدردانی و پذیرایی نمودند و سپس پیشنهادات، خواسته ها و مشکلات شانرا در عرصه های مختلف با وی شریک ساخته و از حکومت امارت اسلامی خواهان توجه و رسیده گی لازم در زمینه شدند.
متعاقبا والی ولایت غور با اظهار ستایش و قدردانی از مسئولین و عموم مردم ولسوالی شهرک جهت حمایت و همکاری های شان با امارت اسلامی افغانستان، پیشنهادات و خواسته های آنان را استماع کرده و اطمینان داد که در تمام عرصه ها آنچه از توان حکومت و اداره محلی با شد با هماهنگی مسئولین مربوطه رسیده گی و سعی و تلاش همه جانبه خواهند نمود تا اینکه ملت با عزت این سر زمین در آسایش و آرامش خاطر زنده گی نمایند.
گفتنی است که والی ولایت غور در این سفر از شش ولسوالی غرب فیروز کوه جهت بررسی مشکلات و تحلیل وضعیت موجوده و هماهنگی با مردم دیدار کرده تا در زمینه اقدامات عملی از سوی حکومت برای آن صورت گیرد.