الحاج مولوی حافظ نورالله رئیس عمومی اطفائیه وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان عصر دیروز چهارشنبه مورخ

۱۴۰۰/۱۲/۲۵وارد شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب گردید ۔ محفلکیه به همین مناسبت قبل از ظهر امروز به اشتراک مسئوولین ملکی و نظامی ولایت ،علما، محاسن سفیدان و تعدادی کثیری از مردم شهر میمنه در سالون کنفراس های مقام ولایت تدویر یافته بود: ابتدا آیاتی چنداز کلام روح نواز الهی تلاوت گردید ۔ بعداّ مولوی امیرمحمد […]

۱۴۰۰/۱۲/۲۵وارد شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب گردید ۔

محفلکیه به همین مناسبت قبل از ظهر امروز به اشتراک مسئوولین ملکی و نظامی ولایت ،علما، محاسن سفیدان و تعدادی کثیری از مردم شهر میمنه در سالون کنفراس های مقام ولایت تدویر یافته بود:

ابتدا آیاتی چنداز کلام روح نواز الهی تلاوت گردید ۔
بعداّ مولوی امیرمحمد (حقانی)رئیس دفتر مقام ولایت طی صحبتی
تشریف آوری رئیس عمومی اطفائیه را به شهر میمنه خیرمقدم گفت ۔
سپس رئیس عمومی اطفائیه هدف سفرش را به شهر میمنه بررسی وضعیت آمریت اطفائیه فاریاب عنوان نموده در قسمت اکمال وسایط آمریت اطفائیه فاریاب وعده داد۔