افتتاح چراغ ‌های برق گذر‌های مجیدی، مسجد امام زمان، مسجد سفید، سلطان شاه زنده و خواجه محمد تاکی شهر از سوی شاروال هرات

هرات با حضورداشت حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات، استاد محمد جاوید مایار رئیس حکومتداری شهری، محمد اکبر شیرزاد مشاور حقوقی و شماری از مسئولان دیگر این اداره، چراغ های برق گذر مجیدی واقع در ناحیه ششم و گذرهای مسجد امام زمام، مسجد سفید، سلطان شاه زنده و خواجه محمد تاکی واقع در ناحیه سوم […]

هرات
با حضورداشت حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات، استاد محمد جاوید مایار رئیس حکومتداری شهری، محمد اکبر شیرزاد مشاور حقوقی و شماری از مسئولان دیگر این اداره، چراغ های برق گذر مجیدی واقع در ناحیه ششم و گذرهای مسجد امام زمام، مسجد سفید، سلطان شاه زنده و خواجه محمد تاکی واقع در ناحیه سوم شهر که به گونه داوطلبانه از سوی باشندگان محل نصب شده بود، افتتاح گردید.
گفتنیست هیئت رهبری اداره شاروالی هرات به همکاری قوماندانی امینه و اتاق پیشه‌ وران و اصناف این ولایت اخیراً از عموم شهروندان خواسته بودند تا در قسمت تنویر نواحی پانزده گانه و گذرهای مربوطه آن با نصب لامپ مقابل دوکاکین و منازل شان با این ادارات همکاری نمایند.