افتتاح مکتب ابتدائیه میرکه توت بغله پشتونکوت فاریاب

  یوم دوشنبه مورخ ۸ حمل مکتب ابتدائیه جدید التاسیس میرکه توت بغله مربوط آمریت معارف ولسوالی پشتونکوت طی محفلی به اشتراک محترم مفتی زاهد الله (زاهد ) آمر تعلیمات عمومی ریاست معارف ، در حالیکه الحاج مولوی عزیز الله (ارشاد ) مدیر عمومی پلان ، مولوی محمد آمر معارف پشتونکوت ، محمد افضل محمدی […]

 

یوم دوشنبه مورخ ۸ حمل مکتب ابتدائیه جدید التاسیس میرکه توت بغله مربوط آمریت معارف ولسوالی پشتونکوت طی محفلی به اشتراک محترم مفتی زاهد الله (زاهد ) آمر تعلیمات عمومی ریاست معارف ، در حالیکه الحاج مولوی عزیز الله (ارشاد ) مدیر عمومی پلان ، مولوی محمد آمر معارف پشتونکوت ، محمد افضل محمدی عضو نظارت تعلیمی ریاست معارف و تعدادی از اهالی و اولیای طلاب وشاگردان نیز حضور داشتند رسمآ افتتاح گردید

محفلیکه بهمین مناسبت دایر گردیده بود ، ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز یافت ، سپس محترم مفتی زاهد الله (زاهد) آمر تعلیمات عمومی و محترم الحاج مولوی عزیز الله (ارشاد) مدیرعمومی پلان ریاست معارف با لنوبه پیرامون اهمیت تعلیم و تربیه مفصلآ صحبت نموده و مردم که وارثین اصلی معارف اند ، حمایت مادی و معنوی شان را در بهبود و وضعیت مکتب جدید التاسیس خواستار گردیدند

در نتیجٖۀ جلب حمایت مردم موازی (۳۰۰۰) متر مربع زمین جهت اعمار تعمیر از طرف شیر خان و لد حاجی مراد یکتن از معارف دوستان آن محل به مکتب متذکره اهدا گردید.