افتتاح بخش نسایی ولادی مرکز صحی قریه روضه وگذاشتن سنگ تهداب دیوار احاطوی این مرکز توسط والی صاحب مقام ولایت غزنی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری غزنی

  امروز شنبه ،سنگ تهداب دیوار احاطوی کلینیک صحی قریه روضه سلطان محمود غزنونی توسط مولوی محمد اسحاق (آخندزاده) والی غزنی ،الحاج عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت وسرمایه گذاری غزنی ، شاروال غزنی ، رئیس صحت عامه رئیس اطلاعات وفرهنګ وموسفیدان این قریه گذاشته شد . همچنان بخش نسایی ولادی این مرکز صحی که چندی […]

 

امروز شنبه ،سنگ تهداب دیوار احاطوی کلینیک صحی قریه روضه سلطان محمود غزنونی توسط مولوی محمد اسحاق (آخندزاده) والی غزنی ،الحاج عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت وسرمایه گذاری غزنی ، شاروال غزنی ، رئیس صحت عامه رئیس اطلاعات وفرهنګ وموسفیدان این قریه گذاشته شد .
همچنان بخش نسایی ولادی این مرکز صحی که چندی قبل سنگ تهداب آن گذاشته شده بود امروز تکمیل وافتتاح‌ گردید.
قابل یاد آوری است که این دو پروژه به کمک تاجران این ولایت در این مرکز صحی افتتاح و به بهره برداری سپرده میشود .

۱۴۴۳/۸/۲
۱۴۰۰/۱۲/۱۴