استماع مشکلات و چالشهای اهالی ولسوالی صیاد از سوی مسؤولین محلی ولایت سرپل!

  سرپل، آژانس باختر، اول حمل ۱۴۰۱ هـ ش مسؤولین و بزرگان امارت اسلامی ولایت سرپل جهت استماع مشکلات مردم ولسوالی صیاد در یک سفر رسمي وارد آن ولسوالی گرید. قبل از ظهر امروز داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت سرپل، قاری عبدالقادر وحدت رئیس زراعت، مولوی اسدالله مسرور رئیس فواید عامه، مفتی فخرالدین […]

 

سرپل، آژانس باختر، اول حمل ۱۴۰۱ هـ ش
مسؤولین و بزرگان امارت اسلامی ولایت سرپل جهت استماع مشکلات مردم ولسوالی صیاد در یک سفر رسمي وارد آن ولسوالی گرید.

قبل از ظهر امروز داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت سرپل، قاری عبدالقادر وحدت رئیس زراعت، مولوی اسدالله مسرور رئیس فواید عامه، مفتی فخرالدین عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ، محمدنور نورانی رئیس شهرسازی و اراضی، ملا سیف الرحمن ابوطلحه رئیس شهدا و معلولین، رئیس انکشاف دهات و مسؤولین رسانه های محلی با ده ها تن از باشنده گان و محاسن سفیدان ولسوالی صیاد در مقر آن ولسوالی تشکیل جلسه دادند.

درین نشست نماینده گان و باشنده گان قرأ و قصبات آن ولسوالی، هریک باالنوبه مشکلات و چالش‌های فرا راه شان را از اثر بروز حوادث طبیعی، عدم دسترسی به آب آشامیدنی، عدم دسترسی به مراکز صحی، نبود سرک معیاری و تعمیر مکاتب ، پل و پلچک، تخریب عفچرها و زمین های دولتی از سوی بعضی از باشنده گان این ولسوالی حضور معاون مقام ولایت، مسؤولین محلی و رؤسای ادارات مربوط بیان نمودند.

آنان از تأمین امنیت و رامی سرتاسری از مسؤولین امارت اسلامی قدردانی نمودند. و در مورد وضعیت عمومی این ولسوالی، و قریه های پسته مزار، شاه توت، بازارکمی، گُنده، یمچی، قفلاتون، ترکچین، تورپاغلی، آهو و دیگر قرای این ولسوالی صحبت نموده و از مسؤولین محلی، خواستار توجه بیشتر جهت رسیدگی به چالش های این روستاها شدند.

قاری عبدالقادر وحدت رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل پس از استماع مشکلات باشنده گان این مجلس برای رفع چالش های اهالی این ولسوالی وعده داده، اضافه نمود که زمین های دولتی و علفچرها از نزد غاصبین اخذ میگردد و از دهاقین خواست با زحمات شبانه روزی شان به خود کفایی برسند و از افتتاح برنامهٔ توزیع گندم در مقابل کار در آینده های نزدیک خبر داد.

داملا محمدنادر حقجو معاون مقام ولایت از فداکاری و همکاری های مردم ولایت سرپل در تحقق اهداف امارت اسلامی قدردانی نموده و از پیشرفت و دستآورد های چشمگیر حکومت درین مدت کوتاه استقبال نمود.

در ادامه رؤسای محترم ادارات هریک در پیرامون جلسه صحبت نموده وعده هایی را در قسمت حل مشکلات اهالی ولسوالی صیاد تا حد توان برای شان سپرد و از عموم مردم خواست تا در حفظ و مراقبت پروژه ای عام المنفعه با دولت همکار باشند.