استادان و شاگردان خود را سیرتاً و صورتاً به طریقه سنت برابر کنند

محترم مولوی امیر محمد احمد مدیر امرباالمعروف و نهی عن المنکر ارشاد و جلب جذب ولسوالی چرخ ولایت لوگر از مدرسه شهدای این ولسوالی دیدن کرد. در این دیدار مولوی امیر محمد احمد با جمع از اساتید و شاگردان این مدرسه دیدار و پیرامون موضوعات همچون؛ مسوولیت علما و طلاب مدرسه، احترام به ادبیات شاگردان […]

محترم مولوی امیر محمد احمد مدیر امرباالمعروف و نهی عن المنکر ارشاد و جلب جذب ولسوالی چرخ ولایت لوگر از مدرسه شهدای این ولسوالی دیدن کرد.

در این دیدار مولوی امیر محمد احمد با جمع از اساتید و شاگردان این مدرسه دیدار و پیرامون موضوعات همچون؛ مسوولیت علما و طلاب مدرسه، احترام به ادبیات شاگردان و اساتید مدرسه، اهمیت نظافت از دیدگاه اسلام، بحث و تبادل نظر نمودند.

همچنان در این دیدار مدیر امرباالمعروف و نهی عن المنکر این ولسوالی، تطبیق سنت پیامبر خدا  را بهترین الگوی راستگاری امت مسلمه  دانسته و تاکید کرد شاگردان باید  خود را  سیرتاً  و صورتاً،  به طریقه سنت برابر کنند‌.

‏2021‏/11‏/2