از هشتم ثور سی و مین سالروز پیروزی مجاهدین افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی سابق امروز در ولایت جوزجان تجلیل و بزرگداشت بعمل آمد.

در مراسمی که به همین مناسبت از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان در مرکز برگزار گردیده بود مسئولین وکارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ، هئیت رهبری مقام ولایت جوزجان، جمع کثیری از مسئولین ادارات دولتی ، مسئولین ادارات امنیتی ، علمای کرام و اهالی شهر شبرغان اشتراک ورزیده بودند. این مراسم با تلاوت آیاتی […]

در مراسمی که به همین مناسبت از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان در مرکز برگزار گردیده بود مسئولین وکارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ، هئیت رهبری مقام ولایت جوزجان، جمع کثیری از مسئولین ادارات دولتی ، مسئولین ادارات امنیتی ، علمای کرام و اهالی شهر شبرغان اشتراک ورزیده بودند.
این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشان آغاز و متعاقبآ قاری سید نصرت الله رئیس اقوام و قبائل ، مولوی صدر الدین قاضی محکمه استیناف ، مفتی بدرالدین رئیس سکتوری مقام ولایت ، مولوی شبیر احمد مقصود رئیس شهداء و معلولین ، استاد عبدالخلیل مولوی زاده استاد پوهنتون ، وتعدادی از علمای جید این ولایت باالنوبه صحبت نموده پیروزی ، شجاعت و فدا کاری های برحق مجاهدین دلیر کشور را در برابر نظام مستبد ، دکتاتور را به نیکوئی یاد نموده افزودند : پیروزی مجاهدین سی سال قبل برای غرب و هم پیمانانش درس عبرت نگردید و بار دیگر مجاهدین با بر افراشتن بیرق امارت اسلامی چهره امریکای اشغال گر را به خال مالیدند و شریعت پر افتخار محمدی را در کشور بر پا نمودند که قدر این نعمت بزرگ االهی باید همه مردم مجاهد پرور افغانستان بدانند.
سخنرانان اضافه کردند پیروزی های مجاهدین با این آسانی به دست نیامده است ما با دادن بیشتر از یک و نیم میلیون شهید به این جا رسیده ایم ، همه باید بدانیم که پیروزی ما متکی بر وحدت و همدیگر پذیری ما است دیگر باید فرد فرد این کشور در تلاش همکاری با دولت خود باشد و نگذاریم تاریخی ناگوار 20 سال گذشته در افغانستان با مستعمره شدن افغانستان به دست غربی ها تکرار شود ما فعلا در افغانستان استقلالیت کامل خود را داریم همه باید خون شهدای سی سال گذشته خود را فراموش نکنیم این همه نعمت ثمره خون پاک شهدای برحق مجاهدین این کشور است.
سخنرانان این مراسم با اشاره به اهمیت پیروزی مجاهدین در برابر قشون سرخ شوروی سابق گفتند : همه مردم افغانستان باید به رشد و تقویت سیاست داخلی کوشش نماییم و دیگر نگزاریم کشور و مردم ما در تصرف و اشغال خارجیان اشغالگر در آید.
آنان خطاب به مسئولین محلی امارت اسلامی اضافه کردند این ملت رنج و مشقت های زیادی را متحمل شده اند باید آنها با ملایمت و شفت رفتار کنید تا باشد همه باهم متحدانه در حراست خاک و ناموس ما در مقابل اشغالگران غرب یکجا حرکت کنیم.
مراسم بادعایه یی خیر فلاح مردم کشور انجام یافت.