از سوی بنیاد خیریه احمدشاه فقیری برای 350 فامیل بی بضاعت و آسیب دیده حادثه زلزله بروز جمعه به بادغیس مواد خوراکی وغیر خوراکی رسید.

ملا عبدالصمد ” جاوید ” والی بادغیس از سهم گیری یک بنیاد خیریه در امر امداد رسانی با آسیب دیده گان حادثه زلزله در بادغیس ابراز امتنان نموده و از سایر هموطنان که توانایی کمک را به فقرا مساکین و آسیب دیده گان طبیعی دارند خواست تا برای برادران مسلمان خویش مساعدت نمایند والی بادغیس […]

ملا عبدالصمد ” جاوید ” والی بادغیس از سهم گیری یک بنیاد خیریه در امر امداد رسانی با آسیب دیده گان حادثه زلزله در بادغیس ابراز امتنان نموده و از سایر هموطنان که توانایی کمک را به فقرا مساکین و آسیب دیده گان طبیعی دارند خواست تا برای برادران مسلمان خویش مساعدت نمایند
والی بادغیس به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر گفت امارت اسلامی یک مقدار مواد خوراکی و غیر خوراکی را به هموطنان آسیب دیده زلزله در منطقه فرستاده و همچنان هئیت را بمنظور بررسی خسارات موظف ساخته است
همچنان مولوی باریداد ” صابر ” رئیس حوادث بادغیس نیز طی صحبت از کمک به موقع بنیاد خیریه اظهار قدردانی نموده اند میگوئید از آنعده تجاران و سرمایه داران که در راه خدا به آسیب دیده گان زلزله بادغیس کمک و همکاری نموده ابراز قدردانی مینماییم و امروز یکی از تجاران کشور بنیاد خیریه الحاج احمدشاه ” فقیری ” مواد خوراکی و غیر خوراکی را در شرایط کنونی با آسیب دیده گان که از حادثه زلزله رنج میبرند به کمک آنان شتافته یک کار نیک صدقه جاریه محسوب میگردد و از سایر هموطنان که توان مساعدت با فقرا و مساکین را دارند میطلبم تا دراین راستا پیش قدم شوند
اجر و مزد آخرت را کمایی نمایند
همچنان میراحمد ” بهره ” مدیر بنیاد خیریه فقیری به خبرنگار آژانس باختر گفت این کمک ها شامل ۳۵۰ بوجی برنج ، ۳۵۰ روغن ، ۱۰۰ بوجی ذغال ، ۱۰۰ تخته کمپل و بسته های کمکی نخود ، لوبیا ، شامپو ، صابون و شکر برای ۳۵۰ فامیل که از اثر زلزله در مناطق غال چرخ ، بادروک و سایر مناطق ولسوالی قادس ولایت بادغیس درنظر گرفته شده در منطقه انتقال و توزیع مي گرددکه امیدواریم این کمک ها در آینده هم ادامه پیدا نماید.