ازبست شش دلو۱۴۰۰که برابراست بروزبیرون شدن ارتش سرخ شوروی سابق ازکشورعزیرمان افغانستان امروزطی مراسم تجلیل بعمل آمد.

    مولوی بازمحمد”سروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی درباغیس بخبرآزانس باخترمیگوید. درین مراسم محترم آخندزاده محیب الله “اسد”معاون والی بادغیس ،محترم مولوی محمدعسی “سراج”ریس استخبارات بادغیس محترم مولوی عبدالستار”صابر”قوماندان امنیه محترم ملاغوث الدین “افغان”امرامنیت قوماندانی امنیه تعدادازعلما متنفذین مجاهدین وروسای دوایر امارت اسلامی حضورداشتند. درین مراسم (ریژه)که ازمیدان هوای بادغیس آغازودرتمام جاده های […]

 

 

مولوی بازمحمد”سروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی درباغیس بخبرآزانس باخترمیگوید.

درین مراسم محترم آخندزاده محیب الله “اسد”معاون والی بادغیس ،محترم مولوی محمدعسی “سراج”ریس استخبارات بادغیس محترم مولوی عبدالستار”صابر”قوماندان امنیه محترم ملاغوث الدین “افغان”امرامنیت قوماندانی امنیه تعدادازعلما متنفذین مجاهدین وروسای دوایر امارت اسلامی حضورداشتند.

درین مراسم (ریژه)که ازمیدان هوای بادغیس آغازودرتمام جاده های شهرقلعه نوراباشعارهای پیروزی افغانها برعلیه متجاوزین درکشورسرداده وازاین روزبه عنوان پیروزی کشورعزیزما افغانستان تجلیل بعمل آوردند.

بگفته محترم مولوی سروری سخنگوی امارت اسلامی دربادغیس محترم مولوی قانونی معاون ریاست امربالمعروف ونهی عن المنکر بادغیس محترم مولوی آقا نعمتی پیرامون این روزخسته صحبت نمودند واین روزپیروزی کشورعزیز ما افغانستان راروزی پیروزی درتاریخ نامیدند.

۲۶دلو۱۴۰۰سه شنبه