اجساد چهارتن از زیر آوار برف بیرون کشیده شد

پنجشنبه ۲۸ دلو ۱۴۰۰   اجساد چهار تن از هموطنان ما، که یک ماه قبل به تاریخ ۲۶ جدی سال روان از اثر شدت بارنده گی ها در ساحه ی سه دهنه ی ولسوالی لولاشِ کوهستان زیر آوار برف ناپدید شده بودند، از اثر جستجوی مکررِ مسئولین و اهالی آن منطقه کشف و به دست […]

پنجشنبه ۲۸ دلو ۱۴۰۰

 

اجساد چهار تن از هموطنان ما، که یک ماه قبل به تاریخ ۲۶ جدی سال روان از اثر شدت بارنده گی ها در ساحه ی سه دهنه ی ولسوالی لولاشِ کوهستان زیر آوار برف ناپدید شده بودند، از اثر جستجوی مکررِ مسئولین و اهالی آن منطقه کشف و به دست آمد.

گفته می شود، کشته شده گان همه اعضای یک خانواده بوده و از ساکنین قریه ی دوکانچه ی ولسوالی لولاش می باشند، که اجساد شان امروز پنجشنبه ۲۸ دلو به خاک سپرده شدند