آمر امنیت قوماندانی امنیه، با مسؤولین شرکت‌های ترانسپورتی و مسافربری دیدار نمود.

  زرنج، ۸رمضان / ۲۰حمل قومندانی امنیه با نشر خبر نامه ی گفته است که مولوی محمد “مهاجر” آمر امنیت قومندانی امنیه ولایت نیمروز با مسؤولین شرکت های ترانسپورتی و مسافربری در دفتر کاری شان دیدار و گفتگو نمود. مسؤولین شرکت های ترانسپورتی و مسافربری مشکلات شانرا شریک ساخته و خواستار همکاری گردیدند. آقای “مهاجر” […]

 

زرنج، ۸رمضان / ۲۰حمل

قومندانی امنیه با نشر خبر نامه ی گفته است که مولوی محمد “مهاجر” آمر امنیت قومندانی امنیه ولایت نیمروز با مسؤولین شرکت های ترانسپورتی و مسافربری در دفتر کاری شان دیدار و گفتگو نمود.

مسؤولین شرکت های ترانسپورتی و مسافربری مشکلات شانرا شریک ساخته و خواستار همکاری گردیدند.

آقای “مهاجر” وعده نمود که در چوکات اصول از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد ورزید.