آغاز بهره گیری از معدن ذغال سنگ اسپین سنگ در ولایت غور

 صد تُن ذغال سنگ برای نخستین بار، در مرکز ولایت غور به مناسبت به بهره سپاری معدن ذغال اسپین سنگ ولسوالی الله یار ولایت غور برای خانوادهای فقیر و مدارس تعلیمی تقسیم شد. مسوولان امارت اسلامی توزیع ذغال اسپین سنگ  برای خانواده های بی بضاعت و مدارس را به فال نیک گرفته و به بهره […]

 صد تُن ذغال سنگ برای نخستین بار، در مرکز ولایت غور به مناسبت به بهره سپاری معدن ذغال اسپین سنگ ولسوالی الله یار ولایت غور برای خانوادهای فقیر و مدارس تعلیمی تقسیم شد.

مسوولان امارت اسلامی توزیع ذغال اسپین سنگ  برای خانواده های بی بضاعت و مدارس را به فال نیک گرفته و به بهره سپاری این معدن در غور را گام مثبت جهت رشد اقتصادی ساکنان این ولایت می خوانند.

همچنان گفتنی است که چندی قبل کندن کاری معدن ذغال سنگ، در قریه اسپین سنگ ولسوالی الله این ولایت آغاز و اکنون ذغال آن به بازار غور عرضه شد.

۷ دلو ۱۴۰۰