د2018کال په(۱۲)میاشتو کي له اسلامي امارت سره دفاسدي اداري دیوځای سویو منسوبینو ،تر لاسه شویو سلاوو اووسایلو اجمالي جدول

دافغانستان اسلامي امارت ددعوت ارشاد جلب جذب کمیسیون د2018کال په(۱۲)میاشتو کي له اسلامي امارت سره دفاسدي اداري دیوځای سویو منسوبینو ،تر لاسه شویو سلاوو اووسایلو اجمالي جدول   PDF ډاونلوډ کړئ  

دافغانستان اسلامي امارت ددعوت ارشاد جلب جذب کمیسیون

د2018کال په(۱۲)میاشتو کي له اسلامي امارت سره دفاسدي اداري دیوځای سویو منسوبینو ،تر لاسه شویو سلاوو اووسایلو اجمالي جدول

 

PDF ډاونلوډ کړئ