غيبت څه ته وايي؟

ابو عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قيل له ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ای رسول الله؟ قال إن كان في اخيك ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد […]

ابو عمر

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قيل له ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ای رسول الله؟ قال إن كان في اخيك ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه الترمذی وأحمد

ژباړه: له حضرت ابوهريرة رضي الله عنه څخه روايت دی چې له رسول الله صلي الله عليه وسلم څخه پوښتنه وشوه، چې ای د الله رسوله! غيبت څه شی دی؟

هغه مبارک ورته وفرمايل: خپل ورور په داسې څه يادول چې هغه يې بد ګڼي، غيبت دی.

پوښتنه وشوه چې ای د الله رسوله! ما په دې پوه کړه، چې که دغه خبره چې زه يې وايم زما په ورو کې موجوده وي، (بيا هم غيبت دی)؟

رسول الله مبارک ورته وفرمايل: که چېرې هغه څه چې ته يې وايې، ستا په ورور کې موجود وي، نو تا يې غيبت وکړ او که په کې نه وي موجود، نو تا پرې بهتان ولګاوه!

یادونه:

ځینې خلک ګومان کوي، چې که د یو چا داسې بدي بیان کړل شي، چې په هغه شخص کې موجوده وي او حقیقت ولري، نو ګویا دا به غیبت نه وي. مګر داسې نه ده، بلکې که هغه عیب موجود ؤ، نو دا غیبت دی او که نه ؤ پکې موجود، نو دا بهتان دی، چې له غیبت څخه هم لویه ګناه ده.