شيطان ته په خپلو کورونو کې شپه او ډوډۍ مه ورکوئ!

ابو عمر وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: (إذا دخل الرجل بيته فذكر اللَّه تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اللَّه تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر اللَّه تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء) […]

ابو عمر
وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: (إذا دخل الرجل بيته فذكر اللَّه تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اللَّه تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر اللَّه تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء) رَوَاهُ مُسلِمٌ.

ژباړه:
له جابر رضي الله تعالی عنه څخه روايت دی؛ ده ويلي چې ما له رسول الله صلي الله عليه وسلم څخه اوريدلي چې فرمايل یې: کله چې يو سړی خپل کور ته ننوځي او د ننوتلو او ډوډۍ خوړلو پر وخت الله تعالی ياد کړي، نو شيطان خپلو ملګرو ته وايي: دلته نه ستاسو لپاره د شپې تېرولو ځای شته او نه د ماښام ډوډۍ! او کله چې کور ته ننوځي، خو د ننوتلو پر وخت الله تعالی ياد نه کړي، نو شيطان خپلو ملګرو ته وايي: د شپې تېرولو ځای مو وموند. او کله چې د ډوډۍ خوړلو پر وخت هم الله تعالی ياد نه کړي، نو شيطان وايي: د شپې تېرولو ځای او د ماښام ډوډۍ دواړه مو وموندل!