په لندن او ویانا کې د کونسلي خدماتو د ځنډ په تړاو خبرتيا

پۀ اروپا کې ټولو ميشتو وګړو ته ، چې په لندن او ويانا کې د افغانستان سفارتونو ته د کونسلي خدماتو لپاره مراجعه کوي ، خبر ورکول کيږي چې په دغه سفارتونو کې د نۀ شفافيت او د بهرنيو چارو وزارت سره د نۀ همغږۍ له کبله کونسلي خدمات ( د پاسپورټ تمديد/ صدور ، […]

پۀ اروپا کې ټولو ميشتو وګړو ته ، چې په لندن او ويانا کې د افغانستان سفارتونو ته د کونسلي خدماتو لپاره مراجعه کوي ، خبر ورکول کيږي چې په دغه سفارتونو کې د نۀ شفافيت او د بهرنيو چارو وزارت سره د نۀ همغږۍ له کبله کونسلي خدمات ( د پاسپورټ تمديد/ صدور ، د ويزو صدور د وثائقو او اسنادو تصديق او صدور ) له نن څخه (۱۴۴۵/۳/۲۳ د أکتوبر ۸ /۲۰۲۳) تر بلې خبرتيا پورې د اعتبار وړ نه بلل کيږي