مجاهد: په افغانستان کې د محاکمو د فعالیت او شرعي احکامو د انفاذ په اړه، د یوناما تازه ادعاوې او اندیښنې بې اساسه دي

واقعیت دادی، چې په افغانستان کې قضایي سیستم له پخوا نه ډیر قوي، او عدالت تامین شوی او د هیوادوالو حقوقو ته د اسلامي احکامو په رڼاکې رسیده ګي کیږي. که اوس هم څوک پر دې پرمختګونو او لاسته راوړنو سترګې پټوي او بې باوري رامنځته کوي، بي انصافي ده. افغانان پوهیږي چې دلته مثالي […]

واقعیت دادی، چې په افغانستان کې قضایي سیستم له پخوا نه ډیر قوي، او عدالت تامین شوی او د هیوادوالو حقوقو ته د اسلامي احکامو په رڼاکې رسیده ګي کیږي.
که اوس هم څوک پر دې پرمختګونو او لاسته راوړنو سترګې پټوي او بې باوري رامنځته کوي، بي انصافي ده.
افغانان پوهیږي چې دلته مثالي عدالت راغلی چې په نتیجه کې یې سرتاسري امنیت تامین شوی، شفاف قضایي سیستم رامنځته شوی او لا یې هم د تقویې لپاره هڅې روانې دي.