د هېوادوالو او رسنیو د پام وړ!

د اسلامي امارت رئیس الوزراء محترم ملامحمدحسن اخند د معالجې او استراحت په منظور د لنډ وخت لپاره په کندهار کې دی. داچې د ریاست الوزراء د مقام کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ نشي، د رئیس الوزراء سیاسي مرستیال محترم مولو عبدالکبیر صاحب د ر ياست الوزراء د کفیل په توګه کارونه پرمخ […]

د اسلامي امارت رئیس الوزراء محترم ملامحمدحسن اخند د معالجې او استراحت په منظور د لنډ وخت لپاره په کندهار کې دی.
داچې د ریاست الوزراء د مقام کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ نشي، د رئیس الوزراء سیاسي مرستیال محترم مولو عبدالکبیر صاحب د ر ياست الوزراء د کفیل په توګه کارونه پرمخ وړي.
دا کار په حکومتولۍ کې یوه عادي چاره ده، څوک دې په دې اړه د تشویش اچونې او تبلیغاتو هڅه نه کوي او نه دې هم هیوادوال کومه اندیښنه لري.

د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد